Vår adresse er:
Drammensveien 265, 3420 Lierskogen
TLF: 32 85 28 98 Fax: 32 85 28 97 E-Post: post@lierskogenbil.no



Lierskogen bil befinner seg i underetasjen til Dekksenteret
ved siden av Statoil bensin stasjonen på Lierskogen.

Åpnings tider:
Mandag - Torsdag fra kl. 08.00 - 16.30
Fredager kl. 08.00 - 13.00

Lierskogen bil tar imot alle bilmerker!
 

Laget av SMB Service AS